Ve dnech 26. 11. 2019 a 28. 11. 2019 v místnosti T2:C3-209, vždy od 18:00, připravujeme pro studenty prvního ročníku setkání, na kterém mohou pokládat dotazy ohledně studia, semestru, zápočtů, přihlašování na zkoušky a dalších témat. Setkání povedou naši studenti z klubu +/-FEL a účastnit se ho budou i zástupci vedení fakulty.

Setkání bude strukturováno do několika částí. Na začátku budou formou prezentace uvedeny některé obecné informace týkající se zápočtů a zkoušek.

Poté bude zodpovězeno několik nejčastěji se opakujících témat, která studenty prvního ročníku zajímají. Pro tento účel byl vytvořen formulář, který byl zaslán studentům prvního ročníku automaticky mailem (jsi prvák a mail jsi nedostal? Piš na pmfel@fel.cvut.cz!) a ve kterém mají možnost položit otázky týkající se jejich témat. Tyto dotazy budou zodpovězeny pro všechny formou prezentace.

Po této části bude možné pokládat zástupcům fakulty, popř. svým starším kolegům dotazy libovolného typu a obsahu. Diskuzi bychom chtěli ukončit do 20:00.

Budeme se na vás těšit! Zástupci +/-FEL, Martin Šťastný a Míša Makešová

Kategorie: Novinky

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.