Přednáškový večer „Jak na státnice“

6. dubna 2021 jsme pro studenty posledního ročníku bakalářského studia uspořádali přednáškový večer s názvem „Jak na státnice“. Cílem večera bylo studentům přiblížit, jak probíhají státní závěrečné zkoušky. Z vlastní zkušenosti víme, že si studenti často nedokáží představit, co je u závěrečné zkoušky čeká a uvítají každou zkušenost nebo radu, která se Číst více…

Online akce leden – březen

Obdobně jako v minulém roce jsme pro studenty v 1. čtvrtletí roku 2021 uspořádali na FEL Discordu několik online akcí. Jednalo se o pravidelné herní večery a přátelská posezení, která jsme nazvali „virtuální pivo“. Hlavním cílem těchto akcí bylo nabídnout studentům možnost trochu se odreagovat a potkat ostatní spolužáky. Celkem jsme Číst více…

Vánoční game party

Obdobně jako v listopadu jsme pro studenty připravili předvánoční setkání formou game party, abychom alespoň trochu nahradili naši tradiční akci Vánoce na FELu, kterou nebylo možné uskutečnit. Termín akce jsme zvolili poslední sobotu před Vánoci 19. 12. od 19:00. Kromě počítačových her z předchozí game party a pravidelných hraní, jsme Číst více…

HELP! Vol. 2

Protože se již výuková část tohoto neobvyklého semestru nachýlila ke svému konci, a noví studenti tak chtěli znát odpovědi na otázky, co je čeká dál, uspořádali jsme pro ně 15. prosince 2020 online přednášku HELP! Vol. 2, navazující na předchozí úspěšnou přednášku s úvodem do studia na FEL ČVUT, která Číst více…