Online akce leden – březen

Obdobně jako v minulém roce jsme pro studenty v 1. čtvrtletí roku 2021 uspořádali na FEL Discordu několik online akcí. Jednalo se o pravidelné herní večery a přátelská posezení, která jsme nazvali „virtuální pivo“. Hlavním cílem těchto akcí bylo nabídnout studentům možnost trochu se odreagovat a potkat ostatní spolužáky. Celkem jsme Číst více…

+/-FEL má nové Představenstvo

Přátelé, na základě součtu hlasů z elektronických volebních formulářů, který mají k dispozici skrze online nástroj quizmaker všichni členové volební komise ve složení Petr Veselý (předseda), Martin Šťastný a Daniel Justiz, vyhlašujeme výsledky: Michaela Makešová – 13 hlasů Sarah Laredová – 11 hlasů Tomáš Pivoňka – 11 hlasů Dle Volebního řádu, čl. Číst více…

Vánoční game party

Obdobně jako v listopadu jsme pro studenty připravili předvánoční setkání formou game party, abychom alespoň trochu nahradili naši tradiční akci Vánoce na FELu, kterou nebylo možné uskutečnit. Termín akce jsme zvolili poslední sobotu před Vánoci 19. 12. od 19:00. Kromě počítačových her z předchozí game party a pravidelných hraní, jsme Číst více…

HELP! Vol. 2

Protože se již výuková část tohoto neobvyklého semestru nachýlila ke svému konci, a noví studenti tak chtěli znát odpovědi na otázky, co je čeká dál, uspořádali jsme pro ně 15. prosince 2020 online přednášku HELP! Vol. 2, navazující na předchozí úspěšnou přednášku s úvodem do studia na FEL ČVUT, která Číst více…

+/-FEL volí své Představenstvo!

Ahoj všichni, jménem Předsedy klubu +/-FEL vyhlašuji volby do Představenstva klubu +/-FEL ve funkčním období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 elektronickou formou (čl. IV Volebního řádu +/-FEL). Voleni budou tři členové představenstva (viz Usnesení 20-03-04). Volební komise je tříčlenná, složena z nekandidujících členů klubu +/-FEL: Petr Veselý, Číst více…