Klub +/-FEL volí své nové Představenstvo!

Předseda Představenstva klubu +/-FEL Gabriel Szabó vyhlásil VOLBY 2023 do Představenstva klubu. Všichni registrovaní členové studentského klubu +/-FEL se mohou přihlásit a zároveň svým hlasem rozhodnout, kteří z našich řad se stanou pěti členy Představenstva (našimi šéfy) pro funkční období 2024. Volby budou probíhat dle Volebního řádu klubu za dohledu volební komise ve složení: Tereza Uhrová, Petr Veselý a Václav Hudeček.

Harmonogram voleb

Proč se přihlásit?

Členové Představenstva plní funkci výkonného orgánu klubu +/-FEL. Jsou zodpovědní za chod klubu, jeho směřování, registraci nových členů, koordinují veškeré činnosti klubu, rozhodují o financích a investicích a tvoří komunikační most mezi klubem a Studentskou unií, dalšími kluby SU, vedením fakulty a vedením univerzity. Představenstvo se za účelem řešení výše uvedených povinností schází na pravidelných schůzích. Funkční a schopné Představenstvo je nesmírně důležité nejen pro běžný chod klubu, ale i pro jeho samotnou existenci, která je Představenstvem podmíněna. Umíš komunikovat a řídit lidi okolo? Přitahuje tě určitá míra zodpovědnosti? Pak se určitě přihlas a podílej se na tom, kam náš klub bude v dalším období směřovat.

Jak se přihlásit?

Do Představenstva klubu +/-FEL se může v období podávání kandidátek přihlásit každý řádně registrovaný člen klubu +/-FEL zasláním kandidátky v elektronické formě na emailovou adresu pmfel@fel.cvut.cz. Kandidátka musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail uvedený při registraci do klubu, stručný volební program, souhlas s kandidaturou a podpis (tj. je zapotřebí sken).

Jak hlasovat?

Volit mezi kandidáty do Představenstva klubu +/-FEL mohou v období hlasování všichni řádně registrovaní členové klubu +/-FEL. Volby budou probíhat prezenční formou – každý oprávněný volič obdrží oproti odškrtnutí v seznamu registrovaných členů volební lísteček, kde pro každého kandidáta zaškrtne volbu pro (A), proti (N) nebo pole nevyplní (neutrální volba). Volit bude možné:

  • 12. 12. 2023 v čase 11:00–14:00 ve studovně FEL café v Dejvicích
  • 13. 12. 2023 v čase 14:00–17:00 v místnosti T2:G1-123 (u Petra Veselého)
  • 14. 12. 2023 v čase 15:00–18:00 ve studovně FEL café v Dejvicích

Prosíme! Obětuj těch několik málo minut svého nabitého programu a učiň volbu o budoucnosti našeho klubu. Každý hlas se počítá! 😉 Předem moc děkujeme.

Pokud Ti cokoliv nebude jasné, nebo z nějakého důvodu Ti nepřijde emailová pozvánka, určitě se neváhej obrátit na volební komisi pmfel@fel.cvut.cz, nebo přímo na předsedkyni volební komise Terezu Uhrovou (uhrovter@fel.cvut.cz).

Pro koho hlasovat?

Kandidátky jsou uzavřeny. O vaše hlasy se bude ucházet následujících 11 kandidátů. Zvoleno bude 5 kandidátů s nejvyšším kladným rozdílem pozitivních a negativních hlasů.

Klikni na jméno pro zobrazení kandidátky:

VÝSLEDKY VOLEB

Kandidát Rozdíl hlasů Stav
Tomáš Havel
32
zvolen členem Představenstva
Barbora Jonášová
30
zvolena členkou Představenstva
Aneta Burdová
27
zvolena členkou Představenstva
Gabriel Szabó
25
zvolen členem Představenstva
Jan Hamacek
24
zvolen členem Představenstva
Daniel Justiz
21
1. náhradník
Josef Luxa
20
2. náhradník
Richard Randák
12
3. náhradník
David Puchoň
0
nezvolen
Yahor Pachkouski
–8
nezvolen
Tobiáš Vinklárek
–15
nezvolen

Dokument s vyhlášením výsledků voleb volební komisí: Výsledky voleb 2023.

Ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění výsledků voleb nebyla volební komisi podána žádná stížnost proti průběhu či výsledkům voleb. Výsledky voleb jsou konečné.