Klub +/-FEL volí své nové Představenstvo!

Předsedkyně Představenstva klubu +/-FEL Michaela Makešová vyhlásila VOLBY 2019 do Představenstva klubu. Všichni registrovaní členové studentského klubu +/-FEL se mohou přihlásit a zároveň svým hlasem rozhodnout, kteří z našich řad se stanou třemi členy Představenstva (našimi šéfy) pro funkční období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Volby budou probíhat dle Volebního řádu klubu za dohledu volební komise ve složení: Petr Veselý (předseda), Tomáš Drábek, Eva Horynová a Nicol Tomková.

Harmonogram voleb

 • 25.10.2019 - vyhlášení voleb
 • 25.10.-10.11.2019 - podávání kandidátek
 • 11.-13.11.2019 - období hlasování
 • 14.11.2019 - předběžné vyhlášení
 • 16.11.2019 - konečné vyhlášení

Proč se přihlásit?

Členové Představenstva plní funkci výkonného orgánu klubu +/-FEL. Jsou zodpovědní za chod klubu, jeho směřování, registraci nových členů, koordinují veškeré činnosti klubu, rozhodují o financích a investicích a tvoří komunikační most mezi klubem a Studentskou unií, dalšími kluby SU, vedením fakulty a vedením univerzity. Představenstvo se za účelem řešení výše uvedených povinností schází na pravidelných schůzích. Funkční a schopné Představenstvo je nesmírně důležité nejen pro běžný chod klubu, ale i pro jeho samotnou existenci, která je Představenstvem podmíněna. Umíš komunikovat a řídit lidi okolo? Přitahuje tě určitá míra zodpovědnosti? Pak se určitě přihlas a podílej se na tom, kam náš klub bude v dalším období směřovat.

Jak se přihlásit?

Do Představenstva klubu +/-FEL se může v období podávání kandidátek přihlásit každý řádně registrovaný člen klubu +/-FEL zasláním kandidátky v elektronické formě na emailovou adresu pmfel@fel.cvut.cz. Kandidátka musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail uvedený při registraci do klubu či ČVUT username, stručný volební program a souhlas s kandidaturou.

Jak hlasovat?

Volit mezi kandidáty do Představenstva klubu +/-FEL mohou v období hlasování všichni řádně registrovaní členové klubu +/-FEL. Volby budou probíhat v místnosti T2:G1-123, v budově Technická 2, a to papírovou formou. Hlasovat můžete v tyto časy:

 • 11.11.2019 10:00-13:00
 • 12.11.2019 10:00-14:00
 • 13.11.2019 10:00-13:00

Pro koho hlasovat?

VÝSLEDKY VOLEB

Volební komise pečlivě sečetla všechny volební lístky. Na základě rozdílu kladných a záporných hlasů se stávají členy Představenstva na volební období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 následující kandidáti:

 • Michaela Makešová (16 hlasů)
 • Martin Šťastný (15 hlasů)
 • Tomáš Pivoňka (12 hlasů)

Michael Funderák (5 hlasů) se stává náhradníkem. Kompletní zápis výsledků voleb zde. Volební komise gratuluje všem zvoleným!