Klub +/-FEL volí své nové Představenstvo!

Předseda Představenstva klubu +/-FEL Tomáš Pivoňka vyhlásil VOLBY 2021 do Představenstva klubu. Všichni registrovaní členové studentského klubu +/-FEL se mohou přihlásit a zároveň svým hlasem rozhodnout, kteří z našich řad se stanou pěti členy Představenstva (našimi šéfy) pro funkční období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Volby budou probíhat dle Volebního řádu klubu za dohledu volební komise ve složení: Petr Veselý, Michaela Makešová a Daniel Justiz.

Harmonogram voleb

Proč se přihlásit?

Členové Představenstva plní funkci výkonného orgánu klubu +/-FEL. Jsou zodpovědní za chod klubu, jeho směřování, registraci nových členů, koordinují veškeré činnosti klubu, rozhodují o financích a investicích a tvoří komunikační most mezi klubem a Studentskou unií, dalšími kluby SU, vedením fakulty a vedením univerzity. Představenstvo se za účelem řešení výše uvedených povinností schází na pravidelných schůzích. Funkční a schopné Představenstvo je nesmírně důležité nejen pro běžný chod klubu, ale i pro jeho samotnou existenci, která je Představenstvem podmíněna. Umíš komunikovat a řídit lidi okolo? Přitahuje tě určitá míra zodpovědnosti? Pak se určitě přihlas a podílej se na tom, kam náš klub bude v dalším období směřovat.

Jak se přihlásit?

Do Představenstva klubu +/-FEL se může v období podávání kandidátek přihlásit každý řádně registrovaný člen klubu +/-FEL zasláním kandidátky v elektronické formě na emailovou adresu pmfel@fel.cvut.cz. Kandidátka musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail uvedený při registraci do klubu či ČVUT username, stručný volební program, souhlas s kandidaturou a podpis.

Jak hlasovat?

Informace k průběhu voleb:

Volit mezi kandidáty do Představenstva klubu +/-FEL mohou v období hlasování všichni řádně registrovaní členové klubu +/-FEL. Volby budou probíhat elektronicky pomocí platformy quiz maker. Každý člen obdrží v emailu, který uvedl při registraci, odkaz na volební lístek a svůj unikátní volební kód, abychom zajistili naprostou anonymitu voleb.

Hlasování bude probíhat v období: 15. 12. 2021 9:00 až 17. 12. 2021 23:00.

Pouze v této době bude elektronický volební formulář k dispozici, poté budou vyhlášeny předběžné a finální výsledky voleb.

Prosíme! Obětuj těch několik málo vteřin svého nabitého programu a učiň volbu o budoucnosti našeho klubu. Každý hlas se počítá! 😉 Předem moc děkujeme.

Pokud Ti cokoliv nebude jasné, nebo z nějakého důvodu Ti nepřijde emailová pozvánka, určitě se neváhej obrátit na volební komisi (kontakt: Petr Veselý – veselp13@fel.cvut.cz).

Pro koho hlasovat?

Lhůta na podávání kandidátek je od 30. 11. 2021 do 14. 12. 2021.

Letos volíme dohromady 5 členů představenstva. Kandidují:

VÝSLEDKY VOLEB

 • Vyplněných elektronických lístků: 22
 • Celkový součet hlasů pro kandidáty: 91
 • Platných volebních lístků: 22
 • Počet členů klubu v době konce voleb: 52
 • Volební účast 42,3 %, podmínka 15% volební účasti splněna
 • Do představenstva klubu +/-FEL na funkční období 2022 byli zvoleni:
  • Martin Šťastný (18 hlasů)
  • Tomáš Pivoňka (18 hlasů)
  • Miroslav Müller (17 hlasů)
  • Vojtěch Petrásek (16 hlasů)
  • Václav Fišer (11 hlasů)

Jiří Povolný (11 hlasů) se stává náhradníkem. V případě rovnosti hlasů, která nastala u posledních dvou kandidátů, tedy Václava Fišera a Jiřího Povolného, volební komise rozhodla na základě pořadí zaslání kandidátek.

Kompletní report najdete zde. Dále běží 48h lhůta pro případné námitky a připomínky k výsledkům voleb, které můžete posílat volební komisi na adresu pmfel@fel.cvut.cz. Pakliže se žádná připomínka neobjeví do 20. 12. 2021 2:00, tyto zveřejněné výsledky se stávají finálními.

Zvoleným zástupcům gratulujeme a přejeme v nadcházejícím období mnoho zdaru.