• Zápis ze schůze 14.8.2018 (pdf)
 • Zápis ze schůze 13.11.2018 (pdf)
 • Zápis ze schůze 20.11.2018 (pdf)
 • Zápis ze schůze 7.2.2019 (pdf)
 • Zápis ze schůze 21.2.2019 (pdf)
 • Zápis ze schůze 20.5.2019 (pdf)
 • Zápis ze schůze 24.10.2019 (pdf)
 • Zápis ze schůze 14.1.2020 (pdf)
 • Zápis ze schůze 28.2.2020 (pdf) – zatím neschválen
 • Stanovy klubu (pdf)
 • Jednací řád (pdf)
 • Volební řád (pdf)
 • Prezentace o klubu +/-FEL 2019 (pdf)
 • Výroční zpráva 2019 (pdf)
 • Výroční zpráva 2018 (pdf)

VOLBY 2019!

 • Vyhlášení voleb do představenstva klubu +/-FEL na funkční období 2020 (pdf)
 • Výsledky voleb 2019 (pdf)

VOLBY 2018

 • Vyhlášení voleb 2018 do představenstva klubu +/-FEL (pdf)
 • Změna harmonogramu voleb 2018 – usnesení volební komise (pdf)
 • Výsledky voleb 2018 (pdf)