6. dubna 2021 jsme pro studenty posledního ročníku bakalářského studia uspořádali přednáškový večer s názvem „Jak na státnice“. Cílem večera bylo studentům přiblížit, jak probíhají státní závěrečné zkoušky. Z vlastní zkušenosti víme, že si studenti často nedokáží představit, co je u závěrečné zkoušky čeká a uvítají každou zkušenost nebo radu, která se k nim dostane.

Celkem přednáškový večer sestával ze dvou přednášek. První přednáška nebyla přímo o státní závěrečné zkoušce, ale zvolili jsme pro studenty v posledním semestru, kdy vypracovávají své bakalářské práce, velmi aktuální téma „Jak psát závěrečnou práci“. Tuto přednášku si pro studenty připravil RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D. ze skupiny Inteligentní a mobilní robotiky CIIRC, který má s vedením studentských prací bohaté zkušenosti. Studenti se mohli dozvědět, jakou by měla mít závěrečná práce strukturu, čím lze práci zlepšit a obohatit, ale také jakých chyb by se měli vyvarovat.

Druhá přednáška byla již přímo o státních závěrečných zkouškách a jejich průběhu. Hlavními přednášejícími byli doktorandi z našeho klubu, které během prezentace doplňovali i přítomní vyučující, což celou přednášku obohatilo o další důležité informace a postřehy. Velký prostor byl ponechán pro dotazy studentů, kteří se mohli průběžně ptát na vše, co je k tématu napadlo.

Celá akce probíhala online na platformě MS Teams. Velmi příjemně nás překvapil zájem ze strany studentů, kterých dorazilo okolo 150. Z celého přednáškového večera byl pořízen záznam, který je pro studenty ČVUT k dispozici v kanálu akce na MS Teams.

Důležitou součástí státní závěrečné zkoušky je také prezentace a obhajoba závěrečné práce. Protože na toto téma nebyl ani v jedné z prezentací dostatek prostoru, domluvili jsme se s Dr. Kulichem, že pro studenty uspořádáme ještě jednu přednášku o prezentaci závěrečné práce. Ta se nakonec uskutečnila 4. 5. 2021 a těšila se opět velkému zájmu studentů, kterých dorazilo okolo 70.

Na základě velké účasti i pozitivní zpětné vazby od studentů myslíme, že se obě akce vydařily. Rovněž nás těší, že se nám povedlo přinést studentům nové akce, které jim pomohou při studiu a které na fakultě doposud chyběly. Na závěr bychom rádi poděkovali Dr. Kulichovi za obě přednášky i cenné příspěvky do diskuze.

Odkaz na kanál se záznamy obou přednáškových večerů i jednotlivými prezentacemi naleznete zde (dostupné pouze pro ČVUT). Pro snadný přístup k záznamům doporučujeme využít záložku Soubory.

Kategorie: Novinky

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *