Ve dnech 2. a 3. července 2020 se konaly zápisy nových studentů do prvních ročníků bakalářských studijních programů FEL. Mnozí z nově nastupujících studentů tak přišli vůbec poprvé do nového prostředí, ve kterém není snadné se zorientovat. S tím jim pomáhali naši členové u vchodu do budovy a směrovali je do místností, v nichž probíhal samotný zápis. Kromě toho nově nastupujícím studentům odpovídali na pestrou škálu otázek týkajících se studia, ubytování, zařizování potřebných formalit i možností mimoškolních aktivit. V krátkých prezentacích, se kterými jsme navštívili jednotlivé místnosti, jsme nastupující studenty seznámili s naším klubem a hlavně našimi aktivitami, kterými se jim snažíme pomáhat. Také jsme je informovali o seznamovacích kurzech, které pro ně budou pořádány před začátkem semestru.

Pro jednotlivé programy a celý ročník jsme dále připravili skupiny na Facebooku a Discord server, kde se mohou noví studenti kontaktovat a sdílet spolu informace o studiu i dalších aktivitách. Do těchto skupin budeme navíc před začátkem semestru i v jeho průběhu vkládat užitečné rady a důležité informace, které by neměly studentům uniknout. Odkazy na skupiny najdete níže.

Tím ovšem naše pomoc studentům prvních ročníků nekončí. Na začátku semestru se mohou těšit na další akce klubu +/−FEL, které jim pomohou překonat prvotní obtíže a stát se spokojenými studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Na viděnou v září!

Discord a facebookové skupiny pro první ročníky:

Discord: https://discord.gg/YZjJbkvfaS

Facebook (hromadná skupina): https://www.facebook.com/groups/CVUTFEL20/

BIO: https://www.facebook.com/groups/BIOFEL2020
EEM: https://www.facebook.com/groups/EEMFEL2020
EK: https://www.facebook.com/groups/EKFEL2020
KYR: https://www.facebook.com/groups/KYRFEL2020
OES: https://www.facebook.com/groups/OESFEL2020
OI: https://www.facebook.com/groups/OIFEL2020
SIT: https://www.facebook.com/groups/SITFEL2020

Kategorie: Novinky