+/-FEL má nové Představenstvo

Přátelé, na základě součtu hlasů z elektronických volebních formulářů, který mají k dispozici skrze online nástroj quizmaker všichni členové volební komise ve složení Petr Veselý (předseda), Martin Šťastný a Daniel Justiz, vyhlašujeme výsledky: Michaela Makešová – 13 hlasů Sarah Laredová – 11 hlasů Tomáš Pivoňka – 11 hlasů Dle Volebního řádu, čl. Číst více…

+/-FEL volí své Představenstvo!

Ahoj všichni, jménem Předsedy klubu +/-FEL vyhlašuji volby do Představenstva klubu +/-FEL ve funkčním období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 elektronickou formou (čl. IV Volebního řádu +/-FEL). Voleni budou tři členové představenstva (viz Usnesení 20-03-04). Volební komise je tříčlenná, složena z nekandidujících členů klubu +/-FEL: Petr Veselý, Číst více…