V průběhu první poloviny září proběhly tři turnusy seznamovacího kurzu pro studenty a studentky prvního ročníku, který pořádá Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v středisku FEL v Temešváru u Písku. A stejně jako předchozí dva roky, tak ani letos nesměla chybět účast několika starších studentů v podobě zástupců našeho klubu +/-FEL.

Celý kurz byl naplněn především sportovními aktivitami, ať už se jednalo o turnaje ve volejbale, ping pongu nebo petanque. Mimo to vodní nádrž Orlík v dochozí vzdálenosti od střediska přímo volala po odpoledních strávených na jejím břehu, stejně tak jako blízkost hradu Zvíkov podněcovala nadšené cyklisty a cyklistky ke krátkému výletu.

Zmíněnou sportovní část doplňovala část vzdělávací, v rámci které na studenty čekalo několik zajímavých přednášek. Kromě užitečných informací o tom, co by měli vědět o studiu na FELu před začátkem semestru, byli přítomní obeznámeni i s např. fungováním akademického senátu FEL a ČVUT či službami a možnostmi, které nabízí Kariérní centrum ČVUT. Rádi bychom proto poděkovali všem, kteří nás přijeli podpořit svými přednáškami, zejména pak paní doktorce Gollové a zástupcům ak. senátu, Jakubovi Slámovi a Radimovi Špetlíkovi.

Na závěr nelze opomenout nejdůležitější aspekt celého kurzu – seznamování! Ať už se večer pekl štrúdl, soutěžilo se při „FEL kvízu“ nebo se jen postávalo kolem táboráku, prváci se nebáli využít možnosti seznámit se se svými novými spolužáky a započít nová přátelství, která je doufejme budou provázet po zbytek studia. Zároveň jim přítomnost starších studentů poskytla možnost se nejen zeptat na ty nejzvídavější dotazy ohledně studia a studentského života, ale i získat další kamarády, na které se mohou v budoucnu obracet se svými problémy a strastmi.

Tímto chceme za klub +/-FEL ještě jednou popřát všem novým studentům a studentkám hodně štěstí do studia.

Za rok zas na viděnou!