Pomoc nově nastoupivším studentům a studentkám v prvním ročníku je jednou ze stěžejních kategorií aktivit našeho klubu. Věříme totiž, že čím méně budou na začátku tápat, tím dříve se plně vžijí do role studenta Fakulty elektrotechnické a budou z toho těžit nejen oni, ale celá fakulta. V minulých letech jsme pro ně na začátku akademického roku pořádali přednášky HELP!, které je měly do tajů a úskalí života studentů FEL zasvětit. Období okolo začátku akademického roku se však stává rok od roku nabitější akcemi pro prváky, a proto jsme pro letošek zvolili poněkud jinou formu.

Před začátkem akademického roku 2023/2024 jsme výrazně rozšířili náš webový rozcestník pro prváky HELP!, který se tak stal spíše průvodcem. Po mnoha iteracích různých akcí víme, na jaké otázky prváci nejčastěji hledají odpověď a co potřebují vyjasnit. Vnímáme také, že informace, které by prváci potřebovali vědět, jsou roztroušené po mnoha místech a aplikacích. Proto jsme se snažili dostat vše podstatné na jednu webovou stránku a stručné informace doplnit odkazy na zdroje a podrobnosti a našimi postřehy, které by jinak nikde nenašli. Věříme, že se náš nový průvodce HELP! stane (nejen) prvákům dobrým pomocníkem. Ostatně již za prvních 24 hodin provozu spatřila jeho stránka kolem 200 návštěvníků. Jeho obsah budeme postupně dále rozvíjet.

Neznamená to ale, že se naše aktivity pro prváky přenášejí pouze do virtuálního světa. V prvních dnech semestru nás budete moci potkat, požádat o radu nebo si prostě jen popovídat jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí v rámci Akce Prvák. A v prosinci se uvidíme na přednášce na téma zápočtů a zkouškového období.

HELP! – průvodce pro prváky FEL najdete na pm.fel.cvut.cz/help

Kategorie: Novinky