Jak na státnice? To je otázka, na kterou každý semestr hledá odpověď řada studentů FEL, kteří se chystají na odevzdání bakalářské práce a jejich první státní závěrečnou zkoušku. I kvůli určitým rozdílům v průběhu státnic na jednotlivých studijních programech je bohužel pro ně tato etapa studia často obestřena určitým tajemstvím a mýty. Proto jsme v pondělí 17. 4. v podvečer uspořádali pro všechny FELáky akci s názvem „Jak na státnice“, na kterou do posluchárny dorazilo přibližně 90 studentů a dalších zhruba 20 ji sledovalo online přes živý přenos.

Úvodní prezentace upozornila na důležité termíny, pravidla a drobné záludnosti, které provázejí odevzdání závěrečné práce a další cestu k úspěšnému ukončení studia. Mnozí studenti z klubu +/–FEL vědí z vlastních zkušeností, že při psaní bakalářky existuje mnoho věcí, které není radno opomenout: objednání vazby, správnou logistiku jejího zadání nebo třeba uzavření studijního plánu.

Na prezentaci potom navázala beseda se studenty z různých studijních programů, kteří si již státnicemi prošli, a mohli tak popsat, jak na jejich programu státní závěrečné zkoušky probíhají a sdílet svoje zkušenosti a tipy. Naše pozvání přijal a další cenné informace poskytl také Ing. František Rund, Ph.D., tutor studijního programu Elektronika a komunikace. Dotazů se nakonec sešlo tolik, že vydaly na přibližně hodinovou diskuzi, ať už šlo o to, na které katedře bude probíhat obhajoba, jak dlouho státnice trvají nebo zda je vhodné přinést komisi občerstvení. (I to závisí na katedře.)

Vzhledem k ohlasům věříme, že tato akce splnila svůj cíl a studenti z ní odcházeli s mnohem jasnější představou o tom, co je v následujících týdnech čeká. Přejeme jim všem dostatek klidu na dokončení bakalářky a úspěch u státnic. A našim kamarádům z +/–FEL nejvíc!

Slidy je možné si prohlédnout zde: Prezentace Jak na státnice 2023