Přednášky s diskuzí HELP! již patří mezi tradiční akce pořádané naším klubem. Protože se nám pomalu, ale jistě blíží zkouškové období, které může být pro nové studenty krokem do neznáma, připravili jsme pro ně 7. prosince 2022 druhou letošní přednášku s množstvím důležitých informací o průběhu zkouškového období a s radami, jak ho co nejúspěšněji přečkat.

Potěšilo nás, že byl o toto téma mezi prváky zájem a na večerní přednášku jich i v čase plném zápočtových testů dorazilo přibližně 60. Díky tomu padla v průběhu přednášky i při následující diskuzi spousta relevantních dotazů, které studenti z klubu +/−FEL rádi zodpověděli.

Cenný vzkaz na závěr semestru, za který děkujeme, přidala i paní proděkanka doc. Veronika Sobotíková. Věříme, že i díky němu se podařilo upozornit studenty na mnohá úskalí, která zkouškové období může skýtat, a že jim ho tato akce pomůže zvládnout o něco lépe.

Všem účastníkům přejeme do zkouškového období hodně štěstí a těšíme se s nimi na viděnou na některé z našich dalších akcí!

Kategorie: Novinky