Začátkem listopadu jsme obdobně jako v minulém roce uspořádali v dejvické studovně vyřezávání halloweenských dýní, na kterém si účastníci mohli trochu odpočinout od učení a domácích úkolů a potrénovat svou zručnost. V příjemné přátelské atmosféře vznikla řada pěkných dýní od tradičních Jack-o‘-lanternů po téměř umělecká díla s rozličnými ornamenty. Nemenší radost nám však udělalo, že při vyřezávání nedošlo k žádným vážným zraněním a věříme, že si všichni zúčastnění akci užili.

Kategorie: Novinky