Klub +/-FEL volí své nové Představenstvo!

Předseda Představenstva klubu +/-FEL Martin Šťastný vyhlásil VOLBY 2020 do Představenstva klubu. Všichni registrovaní členové studentského klubu +/-FEL se mohou přihlásit a zároveň svým hlasem rozhodnout, kteří z našich řad se stanou třemi členy Představenstva (našimi šéfy) pro funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Volby budou probíhat dle Volebního řádu klubu za dohledu volební komise ve složení: Petr Veselý (předseda), Martin Šťastný a Daniel Justiz

Harmonogram voleb

Proč se přihlásit?

Členové Představenstva plní funkci výkonného orgánu klubu +/-FEL. Jsou zodpovědní za chod klubu, jeho směřování, registraci nových členů, koordinují veškeré činnosti klubu, rozhodují o financích a investicích a tvoří komunikační most mezi klubem a Studentskou unií, dalšími kluby SU, vedením fakulty a vedením univerzity. Představenstvo se za účelem řešení výše uvedených povinností schází na pravidelných schůzích. Funkční a schopné Představenstvo je nesmírně důležité nejen pro běžný chod klubu, ale i pro jeho samotnou existenci, která je Představenstvem podmíněna. Umíš komunikovat a řídit lidi okolo? Přitahuje tě určitá míra zodpovědnosti? Pak se určitě přihlas a podílej se na tom, kam náš klub bude v dalším období směřovat.

Jak se přihlásit?

Do Představenstva klubu +/-FEL se může v období podávání kandidátek přihlásit každý řádně registrovaný člen klubu +/-FEL zasláním kandidátky v elektronické formě na emailovou adresu pmfel@fel.cvut.cz. Kandidátka musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail uvedený při registraci do klubu či ČVUT username, stručný volební program, souhlas s kandidaturou a podpis.

Jak hlasovat?

Volit mezi kandidáty do Představenstva klubu +/-FEL mohou v období hlasování všichni řádně registrovaní členové klubu +/-FEL. Volby budou probíhat elektronicky pomocí platformy quizmaker. Každý člen obdrží v emailu, který uvedl při registraci, odkaz na volební lístek a svůj unikátní volební kód, abychom zajistili naprostou anonymitu voleb.

Hlasování bude probíhat v období: 17. 12. 2020 9:00 až 20. 12. 2020 12:00.

Pouze v této době bude elektronický volební formulář k dispozici, poté budou vyhlášeny předběžné a finální výsledky voleb.

Prosíme! Obětuj těch několik málo vteřin svého nabitého programu a učiň volbu o budoucnosti našeho klubu. Každý hlas se počítá! 😉 Předem moc děkujeme.

Pokud Ti cokoliv nebude jasné, nebo z nějakého důvodu Ti nepřijde emailová pozvánka, určitě se neváhej obrátit na volební komisi pmfel@fel.cvut.cz, nebo přímo na předsedu volební komise Petra Veselého (veselp13@fel.cvut.cz).

Pro koho hlasovat?

VÝSLEDKY VOLEB

Volební komise pečlivě zkontrolovala součet hlasů pro jednotlivé kandidáty skrz online nástroj quizmaker. Na základě počtu hlasů se stávají členy Představenstva na volební období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 následující kandidáti:

Komisi nepřišla žádná další kandidátka, žádný náhradník tedy letos nebyl zvolen. Kompletní zápis výsledků voleb zde. Volební komise gratuluje všem zvoleným!

Do 23. 12. 2020 10:30 běží lhůta po podávání stížností, pakliže žádná na email volební komise v této lhůtě nepřijde, jsou tyto výsledky finální a platné.