Myšlenka na studentský klub působící na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze tu byla už řadu let. Všechny ostatní fakulty ČVUT už podobný klub měly. FEL tedy byl poslední z fakult, kde takový to spolek chyběl. Historie založení v bodech: 

→ První oficiální zmínka o možném iniciativě založit klub na FEL přišla v kandidátce Jozefa Šebáka na post prezidenta Studentské unie ČVUT dne 18. 11. 2016. 

→ 20. 7. 2017 přišla od již zvoleného prezidenta výzva ke schůzce ohledně iniciativy vzniku zájmového (fakultního) klubu SU ČVUT na FEL. V této výzvě byli osloveni: Nikola Kyjevská, Davis Rotter a Tomáš Drábek. Po schůzce 30. 8. 2017 bohužel aktivita utichla. 

→ Ta byla obnovena 28. 3. 2018, kdy Tomáš Drábek oslovil tehdejší studentskou senátorku Jitku Hodnou a dva studentské senátory v AS FEL ČVUT – Tomáš Finsterle a Tomáš Reichl. 

→ 17. května 2018 proběhla schůzka, na kterou přišli i Eva Horynová a Petr Veselý. K této dvojici se připojil Tomáš Drábek a tím vznikl přípravný výbor, který stál za vznikem studentského klubu +/-FEL na FEL ČVUT v Praze. 

→ 12. 6. 2018 proběhla schůzka s děkanem FEL Pavlem Ripkou, kde zakládající členové klubu, prezident SU ČVUT hovořili o vizi klubu a jeho začleněním do struktur fakulty.

21.6.2018
21.6.2018

Založení klubu

Na základě podnětu přípravného výboru byl klub +/-FEL založen na schůzi Parlamentu Studentské unie ČVUT jako její součást.

20.7.2018
20.7.2018

Přijetí první členky

Do klubu byla přijata první členka a tvoří tak se 3 členy představenstva organizační základ klubu.

14.8.2018
14.8.2018

První schůze představenstva

Konala se první oficiální schůze představenstva, jejíž zápis najdete v dokumentech klubu. Na této schůzce se schválili důležité dokumenty klubu - Volební řád a Jednací řád.

23.8.2018
23.8.2018

Spuštěných webových stránek

Byly spuštěny oficiální webové stránky klubu a otevřena online registrace do klubu.

1.-3.9.2018
1.-3.9.2018

Akce Prvák

Spolupodíleli jsme se na organizaci akce Prvák.

10.10.2018
10.10.2018

Den zájmových klubů

Zorganizovali jsme první vlastní událost v prostorách Fakulty elektrotechnické - náborovou akci do zájmových klubů wITches, eForce, florbalového týmu FEL a +/-FEL.

14.11-8.12.2018
14.11-8.12.2018

Volba nového představenstva

Proběhly historicky první řádné volby do představenstva klubu +/-FEL. Do funkčního období 1. 1.-31. 12. 2019 byli zvoleni Tomáš Drábek, Eva Horynová a Michaela Lachmanová.

12.12.2018
12.12.2018

Vánoce na FELu

Uskutečnila se další akce pořádaná klubem +/-FEL - vánoční večírek pro všechny studenty i zaměstnance fakulty. Součásti akce bylo vyrábění vánočních ozdob ze starých součástek, šipkovaná po fakultě a na závěr film.

7.2.2019
7.2.2019

Nový předseda klubu

Byla zvolena nová předsedkyně klubu +/-FEL Michaela Lachmanová.

4.5.2019
4.5.2019

Programovací soutěž ITEE

Ve spolupráci s klubem FIT++ proběhl první ročník programovací soutěže ITEE. Soutěžilo se ve dvou variantách o hodnotné ceny. Akce se účastnilo 28 studentů.

27.9.2019
27.9.2019

HELP! - přednáška pro prváky

Klub zorganizoval první přednášku HELP! pro všechny prváky FELu za účelem lepší orientace v novém prostředí univerzity a fakulty. Jako podpůrnou platformu umístil na svůj web také webový rozcestník HELP!.

8.10.2019
8.10.2019

50 členů v klubu

Dosáhli jsme prvního pomyslného milníku v počtu členů naší studentské komunity.