První úterý nového semestru jsme pro nastupující studenty bakalářského studia uspořádali tradiční přednášku o studiu HELP!. Najít pro ni v nabitém programu mezi koncerty pro prváky a povinnými bezpečnostními školeními místo bylo téměř nemožné, a proto jsme museli zvolit online variantu v pozdnějších večerních hodinách. I tak se k nám však řada studentů připojila a mohla se od prezentujících starších studentů dozvědět spoustu informací o studiu a životě na Fakultě elektrotechnické. Velký prostor byl věnován rovněž zodpovídání nejrůznějších dotazů. Kdo se nemohl zúčastnit živě, měl alespoň možnost přednášku zhlédnout zpětně ze záznamu.

Kategorie: Novinky