Nástup na vysokou školu představuje pro mnohé studenty prvního ročníku obrovský krok do neznáma. Aby nemuseli v novém prostředí potkávat pouze cizí tváře, pořádal pro ně v průběhu září Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT ve spolupráci se studentským klubem +/−FEL seznamovací kurzy. A právě zapojení studentů z našeho klubu do organizace a náplně kurzů, které se s dlouhou tradicí konají v učebním středisku FEL v Temešváru u Písku, bylo v letošním roce novinkou.

Účastníci každého ze tří pořádaných seznamovacích kurzů se tak mohli přímo od zkušenějších studentů dozvědět, jak to na vysoké škole chodí z pohledu studenta a co je potřeba si pro začátek studia zařídit. Protože seznamovací kurz je ale především o navazování kontaktů, připravili jsme pro čerstvé FELáky také dostatečný počet seznamovacích aktivit a dalších činností, aby ani jediná minuta drahocenného času nepřišla nazmar.

Noví studenti si na seznamovacím kurzu například zahráli volejbal, vyzkoušeli si plavbu na paddleboardech po Orlické přehradě, otestovali svoje dovednosti v hledání mrkví a kamarádů po areálu střediska po setmění nebo pekli buchty pro celý kurz. Po večerech jsme se pak kromě přednášek zasvěcujících do vysokoškolské matematiky pravidelně scházeli u ohně s pořádnou zásobou radosti, písniček a témat k povídání.

Jako klub +/−FEL jsme velmi rádi, že jsme se mohli zapojit a získat takto cennou zkušenost. Doufáme, že i v budoucnu budeme moci seznamovací kurzy pro prváky podpořit svojí účastí a dále je rozvíjet. Z pozitivních reakcí účastníků během kurzů soudíme, že zapojení klubu +/−FEL do programu seznamovacích kurzů velmi uvítali. Věříme tedy, že si stejně jako my z Temešváru odvážejí jen ty nejlepší vzpomínky na neopakovatelné zážitky.

Kategorie: Novinky